Bảng Giá Thiết Kế APP

Chúng tôi luôn mong muốn mang lại dịch vụ thiết kế Mobile app chuyên nghiệp, chất lượng nhất, giá tốt nhất đến quý khách.

BEGIN
50.000.000đ
Trọn Gói
 •  Chức năng dự án
 •  Quản lý tài khoản khách hàng
 • Hệ điều hành: Android & iOS
 •  Quản lý thông báo
 • Tính năng app bán hàng
 • Nhận thông báo khi có đơn hàng mới
 • Nhận thông báo khi có phàn hổi khách hàng
 • Tích hợp Media & Social
 • Phân tích ứng dụng
 • Hẹn giờ gửi thông báo cho khách hàng (Miễn phí sử dụng trên hệ thống ZicZac)
 • Hẹn giờ gửi email marketing cho khách hàng (Phí riêng)
 • Cập nhật ứng dụng
 • Tích hợp SMS Marketing theo yêu cầu (Phí Riêng)
 • App dành cho Shipper (Phát triển riêng)
 • Theo dõi quá trình ship hàng của Shipper (Phát triển riêng)
Đăng ký dùng thử
E-SHOP
82.000.000đ
Trọn Gói
 •  Chức năng dự án
 •  Quản lý tài khoản khách hàng
 • Hệ điều hành: Android & iOS
 • Không giới hạn thông báo
 • Tính năng app bán hàng
 • Nhận thông báo khi có đơn hàng mới
 • Nhận thông báo khi có phàn hổi khách hàng
 • Tích hợp Media & Social
 • Phân tích ứng dụng
 • Hẹn giờ gửi thông báo cho khách hàng
 • Hẹn giờ gửi email marketing cho khách hàng (Phí riêng)
 • Cập nhật ứng dụng
 • Tích hợp SMS Marketing theo yêu cầu (Phí Riêng)
 • App dành cho Shipper (Phí riêng)
 • Theo dõi quá trình ship hàng của Shipper (Phí riêng)
Đăng ký dùng thử
BUSINESS
Liên Hệ
Trọn Gói
 •  Chức năng dự án
 • Quản lý tài khoản khách hàng
 • Hệ điều hành: Android & iOS
 • Không giới hạn thông báo
 • Tính năng app bán hàng
 • Nhận thông báo khi có đơn hàng mới
 • Nhận thông báo khi có phàn hổi khách hàng
 • Tích hợp Media & Social
 • Phân tích ứng dụng
 • Hẹn giờ gửi thông báo cho khách hàng
 • Hẹn giờ gửi email marketing cho khách hàng
 • Cập nhật ứng dụng
 • Tích hợp SMS Marketing theo yêu cầu
 • App dành cho Shipper
 • Theo dõi quá trình ship hàng của Shipper
Đăng ký dùng thử
ZicZac: Thiết Kế Web & Hệ Thống Quản Lý Tồn Kho & Phát Triển Ứng Dụng Mobile Chuyên Nghiệp
ZicZac: Thiết Kế Web & Hệ Thống Quản Lý Tồn Kho & Phát Triển Ứng Dụng Mobile Chuyên Nghiệp
ZicZac: Thiết Kế Web & Hệ Thống Quản Lý Tồn Kho & Phát Triển Ứng Dụng Mobile Chuyên Nghiệp
ZicZac: Thiết Kế Web & Hệ Thống Quản Lý Tồn Kho & Phát Triển Ứng Dụng Mobile Chuyên Nghiệp
ZicZac: Thiết Kế Web & Hệ Thống Quản Lý Tồn Kho & Phát Triển Ứng Dụng Mobile Chuyên Nghiệp
ZicZac: Thiết Kế Web & Hệ Thống Quản Lý Tồn Kho & Phát Triển Ứng Dụng Mobile Chuyên Nghiệp
ZicZac: Thiết Kế Web & Hệ Thống Quản Lý Tồn Kho & Phát Triển Ứng Dụng Mobile Chuyên Nghiệp
ZicZac: Thiết Kế Web & Hệ Thống Quản Lý Tồn Kho & Phát Triển Ứng Dụng Mobile Chuyên Nghiệp
ZicZac: Thiết Kế Web & Hệ Thống Quản Lý Tồn Kho & Phát Triển Ứng Dụng Mobile Chuyên Nghiệp
ZicZac: Thiết Kế Web & Hệ Thống Quản Lý Tồn Kho & Phát Triển Ứng Dụng Mobile Chuyên Nghiệp
ZicZac: Thiết Kế Web & Hệ Thống Quản Lý Tồn Kho & Phát Triển Ứng Dụng Mobile Chuyên Nghiệp
ZicZac: Thiết Kế Web & Hệ Thống Quản Lý Tồn Kho & Phát Triển Ứng Dụng Mobile Chuyên Nghiệp
vừa đặt hàng thành công
Hotline: 0762103668
Chat FB với chúng tôi