[Facebook] Hướng dẫn gỡ lỗi liên kết website trên Facebook

[Facebook] Hướng dẫn gỡ lỗi liên kết website trên Facebook
  • Gozic: Thiết Kế Web & Hệ Thống Quản Lý Tồn Kho & Phát Triển Ứng Dụng Mobile Chuyên Nghiệp
    Admin
  • 16:39 16/08/2022


Các bước sửa lỗi liên kết website trên Facebook

1. Truy cập vào liên kết sau

https://developers.facebook.com/tools/debug/


2. Gắn link chia sẻ bị lỗi vào đây


3. Kết quả sau khi sửa


Hoàn thành sửa lỗi!!!

Bài Viết Liên Quanvừa đặt hàng thành công
Hotline: 0762103668
Chat FB với chúng tôi